MOME TV » 【YummyMOME 】
【YummyMOME】權昌新順發-泰式冰震豬手

除左食雪糕,仲有樣野一定要必食?一齊去片 #‎凍到震 #‎啖啖膠原蛋白 #‎爽口 #‎彈牙 #‎識食一定冬天食

Watch
【YummyMOME】輝記海鮮美食-鮑魚花膠雞煲

如果想食好東西的話,依個鮑魚花膠雞煲啦一定岩曬你胃口!

Watch
【YummyMOME】輝記海鮮美食-龍鳳雞煲

哇!又龍又鳳咁誇張?擺明挑戰你地嘅好奇心啦!

Watch
【YummyMOME 】權昌新順發-海鮮大聯盟

【YummyMOME 】權昌公開秘方,原來海鮮咁煮唔會腥! #公開秘方 #海鮮咁煮唔會腥 #除左羊腩煲仲有可以食呢個

Watch
分類廣告
分類廣告